Biuletyn - aktualności - Styczeń 2024

biuletyn

Raport podatnika – czyli nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

E-Urząd Skarbowy jest narzędziem udostępnionym obywatelom i przedsiębiorcom, które w założeniu ma ułatwiać kompleksowe załatwianie spraw podatkowych oraz wywiązywanie się z obowiązków z nimi związanych. Uwierzytelniony podatnik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną poprzez e-Urząd Skarbowy ma dostęp do swoich spraw podatkowych, może składać określone zeznania podatkowe poprzez usługę Twój e-PIT czy kontaktować się z urzędem skarbowym bez wychodzenia z domu. Usługa jest jednocześnie stale rozszerzana o nowe funkcjonalności. Jedną (i najnowszą) z nich jest Raport podatnika, o uruchomieniu której Ministerstwo Finansów poinformowało 18 grudnia 2023 r.

Czym wyróżnia się Raport podatnika?

Raport podatnika to usługa przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji, których celem jest dostarczenie podatnikowi najważniejszych informacji dotyczących jego sytuacji podatkowej. Ministerstwo Finansów wskazało, że aktualnie Raport jest dostępny tylko dla przedsiębiorców i organizacji, ale planowane jest jego udostępnienie również osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Raport podatnika, który można pobrać w e-Urzędzie Skarbowym, zawiera informacje o podatniku takie jak:

  • jego dane identyfikacyjne i adresowe oraz formę opodatkowania,
  • informacje o wystąpieniu ewentualnych zaległości podatkowych,
  • informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym,
  • szczegóły dotyczące prawidłowości w zakresie zaliczek i deklaracji podatkowych,
  • dane o rachunkach bankowych, w tym mikrorachunku podatkowym,
  • wykaz pełnomocników i ich uprawnienia,
  • informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

Raport ma charakter informacyjny i służy do przekazywania podatnikom szczegółowych danych dotyczących ich statusu podatkowego. Co istotne, raport wygenerowany pierwszy raz danego dnia jest kasowany o północy i nie uwzględnia zmian, które mogły nastąpić w ciągu dnia (raz wygenerowany raport nie jest aktualizowany i ważny jest jeden dzień).

Według informacji przekazanych przez resort finansów, raport można wygenerować w prosty sposób poprzez zalogowanie się do własnego konta w e-Urzędzie Skarbowym bądź jako użytkownik konta należącego do organizacji. Istnieje również możliwość otrzymania raportu od pracownika urzędu skarbowego. Aktualnie treść raportu generowana jest w formacie PDF, jednak w przyszłości planowana jest również jego forma graficzna.

Klarowna i prosta do obsługi struktura Raportu

Raport podatnika dołącza do wielu udostępnionych już podatnikom usług za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Dotychczas poprzez swoje konto podatnicy mogą korzystać z takich funkcjonalności jak Twój e-PIT (dającej możliwość złożenia zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), e-mikrofirma, wykaz mandatów karnych, płatności online na rzecz organów skarbowych, informacja o mikrorachunku podatkowym, historia m. in. złożonych dokumentów, płatności, logowań. Poza tym e-Urząd Skarbowy umożliwia podatnikom składanie szeregu pism za swoim pośrednictwem, w tym wyjaśnień przeznaczenia wpłaty, wniosków o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych, czynnego żalu (zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego) czy zawiadomienia ZAW-NR (zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT).

Nowa usługa, jaką jest Raport podatnika ma za zadanie dostarczać podatnikom kompleksowych informacji na ich temat w przejrzystej i prostej formie. To dobra opcja zwłaszcza dla podatników prowadzących duże firmy i mających wiele zobowiązań z różnych tytułów podatkowych, bowiem raport przedstawia informacje, które na dany moment są niezbędne do prawidłowego wypełniania zobowiązań podatkowych przed podatnika.

 

buletyn

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2024 roku – podsumowanie

Nowy rok to zwykle również wiele zmian w podatkach zarówno dla osób fizycznych jak i dla przedsiębiorców. Również rok 2024 niesie ze sobą zmiany, jedne mniej, inne bardziej istotne dla podatników. Zmiany swym zakresem obejmują zarówno podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, podatek od czynności cywilnoprawnych jak i podatki i opłaty lokalne. W 2024 roku podatnicy powinni być przygotowani również na zmiany techniczne – najważniejszą z nich będzie wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur.

Dużo zmian w stawkach podatkowych

Jedną z najistotniejszych zmian, jaką z pewnością odczują podatnicy jest utrzymanie stawki VAT na żywność na poziomie 0 proc . Przedłużenie nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku podstawowe produkty żywnościowe jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż będą objęte stawką VAT w wysokości 0 proc. Rozporządzenie zakłada utrzymanie obniżonej stawki przez pierwszy kwartał 2024 roku, co będzie później – okaże się w niedalekiej przyszłości.

Poza tym od 1 stycznia 2024 r. wzrosły stawki maksymalne w podatkach i opłatach lokalnych, m. in. w podatku od nieruchomości, od środków transportowych czy w opłacie targowej. Wzrost jest dość znaczący, bo o ok. 15 proc. w stosunku do roku 2023. Należy jednak pamiętać, że wzrost stawek maksymalnych nie oznacza automatycznie wyższych podatków – to w kompetencji rady gminy bądź miasta leży decyzja o podwyższeniu obowiązujących na terenie danej gminy stawek podatków. Ustalone przez wymienione organy stawki nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych w ustawie. Dlatego też podatnicy określonych podatków czy opłat – zwłaszcza ci zobowiązani do corocznego składania deklaracji – powinni zorientować się, czy na terenie właściwej dla nich gminy bądź miasta zostały ustalone nowe stawki w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to istotne dla prawidłowego określenia wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Z początkiem roku zaczęły również obowiązywać zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, polegające na opodatkowaniu zakupu szóstego i kolejnego mieszkania w tej samej inwestycji deweloperskiej stawką PCC w wysokości 6 proc. Już w trakcie 2023 roku weszło w życie część zmian w PCC polegających m. in. na zwolnieniu z podatku zakupu pierwszego mieszkania lub domu przy spełnieniu ustawowych warunków. Nowość, która obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. ma jednak sporo niejasności, a z powodu braku konkretów istnieje możliwość, że trudne będzie zastosowanie wyższej stawki PCC.

Nie każdy wie, że od 1 stycznia obowiązują wyższe stawki akcyzy na alkohol i papierosy. Podwyżkami objęte są przede wszystkim: alkohol etylowy 100 proc., piwo, wino, tzw. pozostałe napoje fermentowane czy też wyroby pośrednie. Co ważne, nie wzrosną stawki m. in. na cydr i perry. W przypadku wyrobów tytoniowych wzrost stawek akcyzy będzie dotyczył papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek.

Podatek minimalny w CIT i rewolucja związana z Krajowym Systemem e-Faktur

Nowością, która obowiązuje od 1 stycznia – zresztą kilkukrotnie odraczaną – jest podatek minimalny w CIT. Obejmuje on podmioty, które wykażą stratę podatkową lub mają niski wskaźnik rentowności. Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku wpłacania zaliczek w przypadku podatku minimalnego, dlatego pierwsze rozliczenia i wpłaty tego podatku nastąpią w 2025 roku. Warto jednak wiedzieć o tym wcześniej, by móc się odpowiednio do tego przygotować.

W kwestiach technicznych zmiany zaszły przede wszystkim w zasadach występowania o wydanie wiążących informacji: stawkowej, akcyzowej i o pochodzeniu. Od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie tych informacji można składać wyłącznie elektronicznie – przez e-Urząd Skarbowy lub przez portal PUESC. Wszystkie informacje wydaje jeden organ, czyli dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jedną z najważniejszych zmian dla podatników jest planowane wejście w życie 1 lipca 2024 r. obowiązku korzystania przez podatników VAT z Krajowego Systemu e-Faktur, co w praktyce oznacza odejście w większości przypadków od faktur papierowych i wystawianie ich przez dedykowany system Ministerstwa Finansów. To prawdziwa rewolucja w fakturowaniu i choć słyszy się głosy i postulaty o przesunięciu wejścia w życie nowego obowiązku, to podatnicy już dziś powinni przynajmniej przetestować nowe rozwiązanie w aplikacji udostępnionej przez resort finansów, tak aby od 1 lipca płynnie ruszyć z efakturowaniem. Nie ma bowiem żadnej pewności, że wejście w życie KSeF zostanie przesunięte.

Jak wspomniano, powyższe zmiany weszły w życie z początkiem stycznia 2024 roku (z wyjątkiem KSeF). Podatnicy powinni zatem przeanalizować swoją sytuację i zwrócić uwagę na nowe możliwości, ale również obowiązki, które zostały przed nimi postawione.

Podstawa prawna:

 

FORUM IGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rynek 38
37-464 Stalowa Wola
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+600508147