Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Stół wypełniony kartkami papieruSporządzanie rocznych zeznań podatkowych to ważna część usług naszego biura rachunkowego. Obsługujemy zarówno osoby fizyczne, jak i firmy oraz ich pracowników. Zapewniamy rozliczenia między innymi zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Zawsze informujemy przy tym klientów o przysługujących im ulgach czy zwolnieniach. W ich imieniu przesyłamy również zeznanie do Urzędu Skarbowego, a w przypadku różnego rodzaju nieścisłości pomagamy w szybkim uregulowaniu sprawy bez zbędnego stresu.

PIT a Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Przesłanie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną to bezpieczne rozwiązanie. Podatnik uzyskuje numer referencyjny, a następnie oczekuje na weryfikację formalną. Status 200 to informacja o tym, iż organ przyjął dokument i uznał go za prawidłowo sporządzony. Podatnik może również wygenerować Urzędowe Poświadczenie Odbioru zwane UPO. Dodać warto, że składający zeznania przez Internet mogą liczyć na szybsze zwroty podatków.