Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

dokumentyOferujemy prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, które zaliczane są do narzędzi ewidencjonowania podatków tzw. księgowości uproszczonej. Z KPiR mogą korzystać JDG, a także małe i średnie firmy, których przychody netto (bez VAT) z działalności gospodarczej albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro (z przeliczenia na złotówki). Warto dodać, że takie księgi można prowadzić w formie elektronicznej i przy nich zawsze należy zajmować się również ewidencją środków trwałych – jest ona niezbędna do korzystania z odpisów amortyzacyjnych w przedsiębiorstwie.

 

Zakres usług związanych z prowadzeniem KPiR

Celem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest rozliczenie podatku od dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewniamy zatem nie tylko księgowanie zdarzeń gospodarczych wraz z dowodami księgowymi, ale także pełne rozliczenia z US, ZUS oraz GUS. Zadbamy również o wspomnianą ewidencję środków trwałych. Tym samym nasza oferta składa się na:

  • prowadzenie księgi przychód i rozchodów;
  • regulowanie spraw związanych z deklaracjami, zaliczkami na podatek oraz zeznaniami podatkowymi;
  • szeroko rozumiane raportowanie księgowo-finansowe;
  • usługi powiązane np. kontakt z organami podatkowymi czy archiwizacja dokumentów księgowych, korespondencji oraz ewidencji.

Nasi klienci mogą liczyć także na prowadzenie innych ewidencji ważnych przy KPiR. Mowa o ewidencjach wyposażania, ewidencji VAT, a także o dziennikach kosztów użytkowania pojazdów.