Prowadzenie ewidencji przychodów

Ewidencja przychodówOferujemy prowadzenie ewidencji przychodów, którą zalicza się do jednej z najprostszych form księgowości firm. Obowiązek jej przygotowywania narzucany jest na działalności gospodarcze, które rozliczają się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mowa zatem o podatnikach mających przywilej korzystania z tzw. księgowości uproszczonej ze względu na spełnianie limit poziomu przychodów uzyskiwanych w skali roku. Obecnie rozliczanie w formie ryczałtu mogą wybrać podmioty, których:

  • przychody z działalności wykonywanej samodzielnie nie przekraczają 2 000 000 euro;
  • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a łączne przychody wspólników nie przekroczyły 2 000 000 euro (limit w 2023 roku wynosi 9 654 000 zł).

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

W zależności od profilu wykonywanej działalności (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) podatnicy mogą skorzystać z jednej z kilku stawek ryczałtu. Ustawodawca od 1 stycznia 2022 roku wprowadził następujące z nich: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% 2%.