Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkoweNasze biuro specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych pełnej księgowości, a także ksiąg przychodów i rozchodów tzw. księgowości uproszczonej zwanej małą. W zakresie naszego wsparcia dla przedsiębiorców mieszą się takie działania jak:

  • księgowanie zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • ustalanie i sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na drodze inwentaryzacji;
  • wycena aktywów i pasywów;
  • ustalanie wyniku finansowego działalności;
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych;
  • rozliczanie faktur i ujmowanie kosztów firmy;
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Ponadto prowadzimy ewidencję środków trwałych, niematerialnych oraz prawnych. Od lat obsługujemy małe i duże przedsiębiorstwa z różnych branż, zawsze dostosowując pakiet usług do ustroju podatkowego firmy, jej strategii biznesowej oraz indywidualnych potrzeb. Chcesz poznać szczegóły? Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!

Księgowość w wersji elektronicznej

Dzięki nowoczesnym programom księgowym jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom księgowość elektroniczną, zgodną z zasadami Ordynacji Podatkowej. Dzięki niej firmy mogą w 100% skoncentrować się na działalności głównej, bez niepotrzebnej biurokracji i w pełnej wygodzie. Większość dokumentów do rozliczeń może mieć formę cyfrową!